Rosengårdskliniken

Din läkarmottagning

Rosengårdskliniken

Din läkarmottagning

  • 040-18 19 19
  • Von Troilsväg 8A
  • Mån-Fre: 09.00-19.00
  • Lör & Sön: 12.00-17.00

Tobaksavvänjning

Hjälp och stöd för dig som vill sluta röka

Det viktigaste för att lyckas sluta röka är att du är motiverad. En stark motivation minskar även abstinensbesvären. Råd och stöd förbättrar möjligheterna att bli rökfri.

Du kan få råd och stöd hos Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.

Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri. Tjänsten är gratis och finns på webben och som app till din smarta telefon. För dig som är ung och vill sluta röka finns tjänsten Fimpaaa som är framtagen av UMO.se. 

Du kan också kontakta vår klinik för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i tobaksavvänjning och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

©2019 Rosengårdskliniken. Alla rättigheter förbehållna.