Rosengårdskliniken

Din läkarmottagning

Rosengårdskliniken

Din läkarmottagning

  • 040-18 19 19
  • Von Troilsväg 8A
  • Mån-Fre: 09.00-19.00
  • Lör & Sön: 12.00-17.00

Våra mottagningar

Vi täcker ett stort antal medicinska tjänster.

Läkarmottagning

Våra läkare har mångårig erfarenhet inom allmänmedicin, internmedicin och akutmedicin.

Mer info

Gynekolog

Vi hjälper Dig mot de olika gynekologiska åkommor så som gynekologiska infektioner, menstruationsrubbning, lågsittande buksmärtor, förändringar på äggstockar, inkontinensbesvär med mera.

Mer info

Psykologmottagning

Vi bedömer, diagnostiserar, behandlar och ger råd till patienter som lider av psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom som inte kräver specialistsjukvård.

Mer info

Allmän hälsoundersökning

Vi utför hälsoundersökningar och hjälper Dig med hälsodeklaration till transportstyrelsen.

Mer info

Livsstilsmottagning

Vi utför en undersökning för bl.a. Blodtrycksmätning, Vikt, längd, BMI, Blodsockermätning.

Mer info

Sjuksköterkemottagning

Våra sjuksköterskor hjälper Dig med medicinsk rådgivning, triagering, provtagning, läkemedelsadministrering samt såromläggning.

Mer info

Dietistmottagning

Dietisten hjälper dig att förändra kost- och matvanor för att förebygga, behandla och lindra sjukdomar.

Mer info

Laboratoriet och Blodprovstagning

Du bör sitta och vila 15 minuter innan provtagningen eftersom kroppsläget påverkar halten av ett flertal komponenter i blodet.
Kroppsansträngning bör undvikas före provtagningen då detta påverkar vissa blodprover.

Mer info

Tobaksavvänjning

Rådgivning och stöd för att sluta röka eller snusa.

Mer info

Hypertonimottagning

Vi erbjuder våra patienter med högt blodtryck, regelbundna blodtryckskontroller och följer noga upp samt justerar blodtrycksmediciner när det behövs.

Mer info

Arbetsterapeut

Vi hjälper Dig  med att klara av aktiviteter i Din vardag så att Du kan vara så självständig.

Mer info

Diabetesmottagning

Här behandlar vi patienter med Diabetes, Nedsatt glukostolerans (ett förstadium till diabetes) och Diabetesrelaterade komplikationer.

Mer info

Sjukgymnast

Om du behöver rehabilitering eller har besvär med din kropp kan du vända dig till oss.

Mer info

Inkontinensmottagning

Inkontinensproblem kan uppstå av många olika anledningar, oavsett ålder. Vi utför en undersökning, ger råd och hjälper med att skaffa olika hjälpmedel.

Mer info

Vaccinationer

Vi erbjuder våra patienter som är 65 år och äldre årlig vaccination mot säsongsinfluensa.

Mer info
©2019 Rosengårdskliniken. Alla rättigheter förbehållna.